Reference Lesing Plus

Společnost Top Solution školení velmi dobře připravila a přístup lektorky byl perfektní. Já na školení nebyla přítomna celou dobu, ale jakmile jsem měla chvilku času, tak jsem se také ráda něco přiučila. Jelikož ne všichni zaměstnanci byli na stejné úrovni znalostí, tak k nim přistupovala  v případě potřeby individuálně, vše jim ochotně vysvětlovala, aby probíranou látku pochopili, měla pěkně vypracované názorné příklady a myslím, že školení mělo pro ty, kteří projevili zájem, velký význam a posunulo je dále v prohlubování znalostí v práci s MS ECXEL.

Velmi Vám děkuji za zprostředkování tohoto školení.

 

Anna Fischerová
Účetní
Lesing Plus, spol. s r.o.