Reference Office Depot

Společnost Top Solution s.r.o. nám pomáhala vybudovat aktivní Telesales oddělení. Součástí spolupráce bylo také vytvoření organizační struktury, jasné definování kompetencí a odpovědností nově vzniklého oddělení, obsazení jednotlivých pozic vhodnými kandidáty a jejich následné zaškolení a trénink. Kooperace probíhala již od počátku velmi profesionálně a spolehlivě, dle předem domluvených podmínek a časových intervalů. Paní Tvrzníková je lektorem s bohatými zkušenostmi v daném oboru, které umí velmi příjemnou a záživnou formou předat druhým.

 

Iva Kaukušová
Sales Manager – Regional Accounts
Office Depot s.r.o.